30 anys
ajudant a dones a emprendre
les seves idees


Des de fa tres dècades, Barcelona Activa ha impulsat la incorporació de les dones en el món de l'empresa a través de l'Escola de Dones Emprenedores. Per anar més lluny en la lluita per la igualtat de gènere vam llançar LIDERA, ampliant l'oferta de programes i activitats per oferir acompanyament a totes les dones que volen créixer professionalment.

LIDERA la teva
carrera professional i
arriba MÉS LLUNY


Lidera és l’entorn de creixement i networking de referència per a totes les dones de Barcelona, professionals, directives o emprenedores. Acompanyem dones que volen arribar més lluny professionalment:

Els objectius de Lidera


Lluitar per la igualtat salarial entre homes i dones.
///////////////////////////////////
Potenciar l´actitud i les capacitats emprenedores de les dones i fomentar l'autolideratge.
///////////////////////////////////
Crear entorns de networking que potenciïn la creació de xarxes professionals que enforteixin les iniciatives promogudes per les dones.
///////////////////////////////////
Incrementar la visibilitat de les dones professionals, emprenedores i directives per tal de generar nous "rol models" que inspirin a les generacions futures.
///////////////////////////////////
Promoure noves formes d'organització dels temps, que generin empreses més humanes,que ubiquin les persones al centre dels processos, amb entorns de treball flexibles i que promoguin la cooperació.
///////////////////////////////////
Promoure l'emprenedoria col·lectiva basada en una economia diversa i plural.
///////////////////////////////////
Adoptar la perspectiva de gènere, incloent continguts i criteris específics, en totes les actuacions que es duen a terme dins de Lidera.

DES DE
BARCELONA ACTIVA
JA HO ESTEM TREBALLANT


En tots els nostres programes i serveis hem establert un protocol de contratació de com a mínim 6 mesos de durada i 1.000€ de salari.
///////////////////////////////////
Prioritzem l'entrada de projectes impulsats per dones a les nostres incubadores.
///////////////////////////////////
Treballem per una nova organització del temps, dins de la nostra empresa i externament, a través del Pacte del Temps.